Paleți noi, paleți recondiționați, ambalaje lemn
office@anepal.ro 0248.610.292

Legislatie nationala:

 

      Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011 care abrogă OUG 78 2000

 

      Hotararea 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 

 

      Hotararea 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 

 

      Ordinul 128/2004 al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje

 

 

      Ordinul 927/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

 

 

      Ordinul 1229/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

 

      Ordinul 194/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1229/731/1095/2005

 

 

      Ordinul 549/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

 

 

      Ordinul 578/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

 

      Ordinul 1121/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

 

 

Legislatie europeana:

 

 

      Directiva 94/62/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 

 

      Directiva 2004/12/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului pentru amendarea Directivei 94/62/EC

 

 

      Decizia 97/129/EC Decizia Comisiei privind stabilirea sistemului de identificare pentru materialele de ambalaj conform Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 

 

      Decizia 1999/177/EC Decizia Comisiei privind stabilirea conditiilor de derogare pentru lazile si paletele de plastic referitor la nivelul concentratiei de metale grele prevazut in Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 

 

      Decizia 2001/524/EC Decizia Comisiei privind publicarea standardelor de referinta EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 si EN 13432:2000 in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene in legatura cu Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 

 

      Decizia 2001/524/EC add rectificare la Decizia 2001/524/EC